اطلاعات آزمون تاسیسات مکانیکی

کد خبر 960515001

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-طراحی

۱۲ بهمن ۹۵ 500 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
اطلاعات کامل در مورد کد خبر 960515002

آزمون نظام مهندسی ساختمان

آزمون نظام مهندسی ساختمان، امتحانی است که همه ساله از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان از اعضاء نظام مهندسی ساختمان برای ارزشیابی مهندسان به منظور اعطا پروانه اشتغال پایه 3 به کار مهندسی برگزار می شود.

۱۱ بهمن ۹۵ 344 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان کد خبر 6339

چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جدول كد رشته‌هاي مختلف و نوع پروانه اشتغال بكار (اعم از اصلي يا مرتبط) براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي و آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته‌ها از دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت مسكن و شهرسازي به كليه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها به شرح زير ابلاغ شد:

۵ بهمن ۹۵ 828 بازدید یک نظر ادامه مطلب
کد خبر 960507028

سوالات آزمون نظام مهندسی تاسيسات مکانيکي

۳۰ آبان ۹۵ 438 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کد خبر 1945

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-نظارت

۲۸ آبان ۹۵ 1004 بازدید بدون نظر ادامه مطلب