ابلاغیه

ابلاغیه مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در خصوص ممنوعیت بیش از یک شغل کارکنان دولت

نظر بر اینکه طبق تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 عضویت در هیات مدیره انواع شرکت ها خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است . لذا لازم است موضوع فوق در صدور تمدید و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی مدنظر گرفته و رعایت شود. در این راستا ضروری است، موضوع به نحو مقتضی به کلیه اعضای محترم سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استا ها نیز اطلاع داده شود.

کد خبر: 5604 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ دی ۹۵ - ۲:۵۹ ب.ظ

مدیر کل محترم راه و شهرسازی (کلیه استان ها)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها)

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان (کلیه استان ها)

ابلاغیه مدیرکل دفتر سازمان مهندسی و تشکل حرفه ای

ابلاغیه مدیرکل دفتر سازمان مهندسی و تشکل حرفه ای

ابلاغیه مدیرکل دفتر سازمان مهندسی و تشکل حرفه ای

با احترام

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،نظر بر اینکه طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ عضویت در هیات مدیره انواع شرکت ها خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است . لذا لازم است موضوع فوق در صدور تمدید و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی مدنظر گرفته و رعایت شود. در این راستا ضروری است، موضوع به نحو مقتضی به کلیه اعضای محترم سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استان ها نیز اطلاع داده شود.

منوچهر شیبانی اصل

مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی

ابلاغیه مدیرکل دفتر سازمان مهندسی و تشکل حرفه ای

منبع: وزارت راه و شهرسازی

۲۸ دی ۹۵
256 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0