رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

متخلفان پرونده موسوم به “تخلف ۴۰ میلیاردی” بازداشت شدند/سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیدا پیگیراحقاق حقوق مهندسان است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درجریان تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان موسوم به "پرونده تخلف 40میلیاردی" با بیان اینکه متهمان شعبه بهمن بانک شهردرجریان شکایات سازمان نظام مهندسی ساختمان ازنظردادگاه متخلف شناخته شدند گفت: براساس اخبار واصله درحال حاضراین متخلفان به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ قراروثیقه هم اکنون بازداشت شده اند.

کد خبر: 4976 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۱ دی ۹۵ - ۷:۵۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،دقایقی پیش حسن قربانخانی   اظهارداشت:به دنبال شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ازمسوولان وقت شعبه بهمن بانک شهرمبنی برسوء استفاده وجعل سند، قاضی پرونده مربوطه، روساء ومعاونانی که دراین پرونده مقصرو برگه های سفید امضاء کرده بودند ودراین تخلف مداخله داشتند را مقصرشناخت و برای هرچهارنفرامروزقرارتامین قضایی وثیقه به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادرکردکه براساس اطلاعات واصله ازقرارمعلوم آنها قادربه تامین این مبلغ نشده اند ودرنتیجه بازداشت شدند.سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیدا پیگیراحقاق حقوق مهندسان

سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیدا پیگیراحقاق حقوق مهندسان

سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیدا پیگیراحقاق حقوق مهندسان

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظوراحقاق حقوق جامعه مهندسی شکایت خود را با قدرت تداوم خواهد داد وبه هیچ وجه وقفه ای دراین مسیر صورت نخواهد گرفت واین پرونده کماکان تحت رسیدگی است تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی به دنبال آن است که ازشکایت خود دراین زمینه نتیجه مورد نظررا به دست آورد چرا که پای حقوق جامعه مهندسی درمیان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درپاسخ به این سوال مبنی براینکه َآیا شکایت از اعضای هیات مدیره متخلف صرفا به شورای انتظامی محدود است یا اینکه موضوع ازطریق کیفری دنبال خواهد شد؟ تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دادخواستی را به دادگاهی که به این موضوع رسیدگی می کند تقدیم کرده است که درمحتوای آن تاکید کرده که قوه قضائیه به صورت همه جانبه به این پرونده رسیدگی کند ومطالبه سازمان این است که هرکس که دراین پرونده تخلفی کرده،به عنوان متخلف مورد رسیدگی قرارگیرد.

قربانخانی با بیان اینکه ابعاد این پرونده صرفا به تخلف صنفی محدود نمی شود وبدین ترتیب دردادگاه ابعاد کیفری پیدا کرده است تاکید کرد: رسیدگی به ابعاد صنفی این تخلف درشورای انتظامی صورت خواهد گرفت اما رسیدگی قضایی و کیفری به مراجع قضایی احاله شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براین امر که این سازمان به صورت عام یک دادخواستی را به قاضی رسیدگی به این پرونده تقدیم کرده است خاطرنشان ساخت:براین اساس ازقاضی مربوطه درخواست کرده ایم که هرشخصی را که درفرآِیند رسیدگی به عنوان متخلف شناخته اید،سازمان نظام مهندسی ازآن شاکی است چرا که چنین فردی باعث وارد کردن ضرروزیان به حقوق مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شده است.

قربانخانی با تاکید براینکه این پرونده از دوره ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شروع شده بود اما هیات رئیسه سازمان در این دوره آن را تسریع کرده و رسیدگی به آن را دراولویت کارخود قرارداده است همچنین گفت: با این رویکرد به همه وکلای سازمان دستورداده ایم که تمام توان و تمرکزخود را برای رسیدگی به این پرونده قراردهند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب تمام اهتمام وتوان کارشناسی خود رامعطوف به این پرونده کنند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیدا پیگیراحقاق حقوق مهندسان

منبع: صما

۲۱ دی ۹۵
224 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0