اطلاعات آزمون معماری

اطلاعات کامل در مورد کد خبر 6931

آزمون نظام مهندسی ساختمان

آزمون نظام مهندسی ساختمان، امتحانی است که همه ساله از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان از اعضاء نظام مهندسی ساختمان برای ارزشیابی مهندسان به منظور اعطا پروانه اشتغال پایه 3 به کار مهندسی برگزار می شود.

۱۱ بهمن ۹۵ 213 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان کد خبر 6339

چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جدول كد رشته‌هاي مختلف و نوع پروانه اشتغال بكار (اعم از اصلي يا مرتبط) براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي و آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته‌ها از دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت مسكن و شهرسازي به كليه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها به شرح زير ابلاغ شد:

۵ بهمن ۹۵ 324 بازدید یک نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2079

سوالات آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

۳۰ آبان ۹۵ 265 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2069

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

۳۰ آبان ۹۵ 349 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2067

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

۳۰ آبان ۹۵ 353 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 1967

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

۲۸ آبان ۹۵ 250 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 1964

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت)

۲۸ آبان ۹۵ 648 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 1956

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(طراحي)

۲۸ آبان ۹۵ 422 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب