اطلاعات نظام مهندسی ساختمان

شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی تحلیل عدم موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق کد خبر 960418003

شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

تجربه سالها تدریس و تالیف در زمینه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، تجربه گرانبهائی را در مورد نحوه موفقیت و دلایل شکست داوطلبان در این آزمون را در اختیار نگارنده قرار داده است. به وضوح مشاهده شده است که داوطلبان زیادی با وجود زحمات قابل توجهی، در نتیجه دچار مشکل شده اند، صرفا به این خاطر که برخی نکات را مدنظر خود قرار نداده اند. در این یادداشت، 6 عامل اصلی در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی به صورت دقیق بیان شده و سهم هر عامل در عدم موفقیت در آزمون بیان شده است. همچنین راهکارهای کاربردی برای حل هر عامل ارائه شده است.

۱۸ تیر ۹۶ 133 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
دانلود مبحث 16, خريد مبحث 16 مبحث شانزده کد خبر 960413022

مبحث ۱۶ (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان

با تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به ويژه مواد 33و 34قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه رعايـت آنهـا در طراحـي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي، اين اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان حرفه هاي ساختماني بهوجود ميآورد كه با پشتگرمي، بهايفاي وظيفهاي كـه در توسـعه و آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمانهـاي والاي انقلاب عينيت بخشند.

۱۳ تیر ۹۶ 72 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد کد خبر 960404004

هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد

در یادداشت پیش رو، قصد داریم جزئیات کاملی از آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی را ارائه نمایم. برای این منظور ابتدا مفهوم کلی نظام مهندسی ساختمان بیان می شود. جزئیاتی از نحوه برگزاری آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی در بخش دوم ارائه شده است. در سومین بخش، منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی و نظارت) ذکر می گردد. مشخصه های موردنیاز برای شرکت در آزمون طراحی و نظارت تاسیسات برقی در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت نیز راهکارهای بی نظیری برای مطالعه و موفقیت در آزمون مورد بحث قرار می گیرد.

۴ تیر ۹۶ 252 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
اطلاعیه مهم کد خبر 960308027

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۱۳ مقررات ملّي ساختمان

دفتر مقررات ملی ساختمان غلط نامه ویرایش سال 93 مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمانها) را منتشر کرد.

۸ خرداد ۹۶ 223 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 7119

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی-طراحی

۱۲ بهمن ۹۵ 365 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 960408007

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی

۱۲ بهمن ۹۵ 863 بازدید 63 نظر نظر ادامه مطلب
اطلاعات کامل در مورد کد خبر 6931

آزمون نظام مهندسی ساختمان

آزمون نظام مهندسی ساختمان، امتحانی است که همه ساله از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان از اعضاء نظام مهندسی ساختمان برای ارزشیابی مهندسان به منظور اعطا پروانه اشتغال پایه 3 به کار مهندسی برگزار می شود.

۱۱ بهمن ۹۵ 249 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان کد خبر 6339

چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جدول كد رشته‌هاي مختلف و نوع پروانه اشتغال بكار (اعم از اصلي يا مرتبط) براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي و آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته‌ها از دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت مسكن و شهرسازي به كليه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها به شرح زير ابلاغ شد:

۵ بهمن ۹۵ 397 بازدید یک نظر نظر ادامه مطلب
رازهای قبولی در آزمون نظام مهندسی کد خبر 5479

رازهای موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

برای اولین بار در کشور، فیلمی تحلیلی برای آمادگی داوطلبان آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی را آماده نماید. در این ویدئو، رازهای قبولی در آزمون نظام مهندسی طراحی و نظارت به صورت کامل تشریح شده است. برای این منظور، با تحلیل و دسته بندی سوالات آزمونهای ادوار اخیر، درصد و تعداد سوال از منابع منتخلف استخراج شده است.

۲۷ دی ۹۵ 1336 بازدید 56 نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2079

سوالات آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

۳۰ آبان ۹۵ 277 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2077

سوالات آزمون نظام مهندسی نقشه برداري

۳۰ آبان ۹۵ 280 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2075

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)

۳۰ آبان ۹۵ 319 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2073

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

۳۰ آبان ۹۵ 336 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2071

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازي

۳۰ آبان ۹۵ 347 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2069

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

۳۰ آبان ۹۵ 379 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2067

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

۳۰ آبان ۹۵ 393 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2065

سوالات آزمون نظام مهندسی تاسيسات مکانيکي

۳۰ آبان ۹۵ 320 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2063

سوالات آزمون نظام مهندسی ترافیک

۳۰ آبان ۹۵ 318 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2051

سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

۳۰ آبان ۹۵ 426 بازدید 54 نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 1967

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

۲۸ آبان ۹۵ 268 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب