مقاله پژوهشی

کد خبر 6679

مروری بر دروس طراحی معماری بررسی کاربرد آن ها در آزمونهای طراحی

مشخصات نویسندگان مقاله مروری بر دروس طراحی معماری بررسی کاربرد آن ها در آزمونهای طراحی
سیدامیرسعید محمودی - استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

۸ بهمن ۹۵ 185 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
قوانین مربوط به عملیات ساختمانی قبل و حین و بعد از اتمام کار کد خبر 6632

قوانین مربوط به عملیات ساختمانی قبل و حین و بعد از اتمام کار

نویسندگان: عابد نجومی ریک - دانشجوی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات رشت واحد تحصیلات تکمیلی
نعیم کیانفر - دانشجوی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات رشت واحد تحصیلات تکمیلی
جعفر یوسف پور - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان

۸ بهمن ۹۵ 229 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
معرفی طرح چندمنظوره کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت با الگوبرداری از اقدامات مشابه در نوسازی بافتهای فرسوده کد خبر 6629

معرفی طرح چندمنظوره کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت با الگوبرداری از اقدامات مشابه در نوسازی بافتهای فرسوده

نویسندگان: محمدحسین مسعودی - کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل(سازه های امن)- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا کریمی - عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۸ بهمن ۹۵ 236 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 6624

شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق حرفهای مهندسان مطالعه موردی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

نویسندگان
مهدی نوری حامد - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گروه مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران گروه مدیریت ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ، ایران
یوسف بیگ زاده - استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

۸ بهمن ۹۵ 226 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 6617

راهکارهایی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی نظارت در ساخت و ساز شهری بررسی موردی خدمات مهندسی نظارت در استان تهران

نویسندگان: محمدحسین مسعودی - کارشناس ارشد و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
محمدرضا کریمی - عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۸ بهمن ۹۵ 218 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب