آئین نامه نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان مدارک لازم برای کد خبر 7353

انتقال عضویت در سازمان نظام مهندسی

جهت انتقال عضویت اعضا دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و فاقد پروانه ، باید مدارک زیر را آماده کنید.

۱۵ بهمن ۹۵ 198 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
سازمان نظام مهندسی ساختمان مدارک لازم برای عضویت کد خبر 7351

عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش پایگاه اخبار مهندسی (akhbarmohandesi.ir) جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدارک زیر را باید آماده کنید.

۱۵ بهمن ۹۵ 196 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان کد خبر 6339

چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جدول كد رشته‌هاي مختلف و نوع پروانه اشتغال بكار (اعم از اصلي يا مرتبط) براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي و آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته‌ها از دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت مسكن و شهرسازي به كليه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها به شرح زير ابلاغ شد:

۵ بهمن ۹۵ 325 بازدید یک نظر نظر ادامه مطلب
ابلاغیه کد خبر 5604

ابلاغیه مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در خصوص ممنوعیت بیش از یک شغل کارکنان دولت

نظر بر اینکه طبق تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 عضویت در هیات مدیره انواع شرکت ها خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است . لذا لازم است موضوع فوق در صدور تمدید و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی مدنظر گرفته و رعایت شود. در این راستا ضروری است، موضوع به نحو مقتضی به کلیه اعضای محترم سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استا ها نیز اطلاع داده شود.

۲۸ دی ۹۵ 194 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 3066

اعتبار سه ساله دوره های آموزشی نظام مهندسی

۲۳ آذر ۹۵ 241 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2959

الزام به آزمون مجدد داوطلبان تغییر صلاحیت و گذشت ۳سال از مدرک تحصیلی

۲۱ آذر ۹۵ 241 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2356

ضوابط و دستوالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمونهای حرفه ای مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان

۵ آذر ۹۵ 306 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2328

دستورالعمل صدور مجوز فالیت مجری آموزش حرفه مهندسان ساختمان

۴ آذر ۹۵ 301 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2326

دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی

۴ آذر ۹۵ 304 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2324

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

۴ آذر ۹۵ 279 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2283

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش

۳ آذر ۹۵ 196 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2281

تفاهم نامه طراحی و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

۳ آذر ۹۵ 210 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2279

بخشنامه در خصوص آموزشی مورد نیاز برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

۳ آذر ۹۵ 212 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2244

اصلاحیه شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

۲ آذر ۹۵ 257 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2242

فهرست موضوعی مواد آئین نامه

۲ آذر ۹۵ 239 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2240

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

۲ آذر ۹۵ 230 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2190

آئین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱ آذر ۹۵ 225 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2187

آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی

۱ آذر ۹۵ 225 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2182

 آئین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱ آذر ۹۵ 240 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب
کد خبر 2058

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

۳۰ آبان ۹۵ 255 بازدید بدون نظر نظر ادامه مطلب