واگذاری بخشی از مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه ای استان تهران

کد خبر: 893 تاریخ انتشار: شنبه ۸ آبان ۹۵ - ۴:۱۴ ب.ظ
ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، بخشی از مجتمع و یا شهرک کشاورزی گلخانه ای با شرایط ذیل به اعضای سازمان نظام مهندسی واگذار می شود.

• به شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه‌ای واگذار خواهد شد.
• واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام شده به صورت اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
• حق تفکیک و نحوه تفکیک مجتمع و یا شهرک کشاورزی گلخانه ای و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
و نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
• متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
• بازدید متقاضیان از محل مجتمع ها و شهرک ها و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی‌باشد.
• متقاضی بایستی نقشه قسمت مورد تقاضا را ضمیمه درخواست خود نماید.
• متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات را در قالب زمان معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده (حداکثر سه سال) تعهد نمایند.
• متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل مجتمع یا شهرک را برابر طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
• صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط قرارداد می باشد.
• براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای بر عهده این شرکت می‌باشد.
• شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
• پس از انعقاد قراردادها، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه ای اقدام خواهد نمود.
• در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
• شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
• هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
*در مجتمع حصار گلی ورامین استان تهران هر قطعه به دو نفر متقاضی واگذار خواهد شد.
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان: متقاضیان می‌توانند از مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تا ساعت ۱۴ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ تقاضای کتبی خود را به آدرس تهران – خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)– نبش کوچه گیتا– پلاک ۸ – طبقه دوم – دبیرخانه کمیسیون و یا براساس استقرار مجتمع یا شهرک مورد تقاضا به مدیریت شعبه این شرکت در مرکز استان مربوطه تحویل نمایند. ضمناً نام و مشخصات مجتمع‌ها و شهرک‌ها و شرایط عمومی در سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir قابل دسترسی می‌باشد.
شرکت شهرک های کشاورزی
دبیرخانه کمیسیون معاملات

منبع: روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

۸ آبان ۹۵
241 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0