هیات بازدیدکننده از استان یزد-مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف-۱۳مهرماه

کد خبر: 1055 تاریخ انتشار: یکشنبه ۹ آبان ۹۵ - ۱:۵۱ ب.ظ
هیأتی از مدیران فناوری استان به ریاست استاندار محترم دوشنبه و سه شنبه گذشته از پارک پردیس، مرکز شتاب دهنده و کارآفرینی دانشگاه های شریف و تهران بازدید بعمل آورده و با دکتر سورنا ستاری معاون محترم ریاست جمهوری ملاقات و مشکلات و نیازهای بخش کسب وکار فناوری استان را منعکس نمودند.

 هیات بازدیدکننده از استان یزد شامل: استاندار محترم استان و معاونین محترم، رییس دانشگاه یزد و معاونین و مدیران امور پژوهش فناوری دانشگاه, رییس جهاد دانشگاهی, رییس بنیاد ملی نخبگان و… سه شنبه ۱۳ مهرماه در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف حضور داشته و از دفاتر مستقر در مجتمع: ستاک و اکسلریتور، مرکز کارآفرینی دانشگاه و مدرسه اشتغال، دفتر تجاری سازی دانشجویی، دفتر انتقال تکنولوژی، دفتر خدمات فناوری توسعه سامانه های نوین انرژی و دفتر خدمات فناوری سامانه های مهاربان شریف بازدید بعمل آوردند.

منبع: روابط عمومی سازمان

۹ آبان ۹۵
326 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0