مديرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران: نظام مهندسي بر چگونگي نصب دکل هاي مخابراتي تهران نظارت مي کند

کد خبر: 985 تاریخ انتشار: یکشنبه ۹ آبان ۹۵ - ۱۱:۵۷ ق.ظ

– سازمان نظام مهندسي استان تهران از ماه هاي آينده و پس از انعقاد تفاهم نامه با شهرداري تهران،بر شرايط ايمني نصب آنتن ها و دکل هاي مخابراتي نظارت مي کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، جلسه بررسي ضرورت و چگونگي نظارت ايمني بر نصب آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران ميان نمايندگان سازمان نظام مهندسي استان تهران و شرمت ارتباط مشترک شهر تهران برگزار شد تا آخرين شرايط براي افزايش ايمني نصب آنتن هاي مخابراتي تهران بررسي شود.
در اين جلسه، پيرامون بررسي نحوه بازرسي و تأييد استحکام، احداث دکل هاي مخابراتي و اينترنتي، ارائه استانداردهاي ملي مورد تأييد اداره استاندارد ملي ايران و … گفتگو ومقرر شد تفاهم نامه اي تهيه و متن نهايي تفاهم نامه همکاري دوجانبه بين سازمان نظام مهندسي و شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با حضور نمايندگان طرفين حداکثر ظرف مدت يکماه آينده از تاريخ برگزاري جلسه تهيه شود.
مديرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران در اين باره بر ضرورت نظارت فني سازمان نظام مهندسي بر نصب آنتن هاي مخابراتي در تهران و تعيين و تاييد ضوابط فني، ايمني و شهرسازي آنتن ها تاکيد کرد.
سيد عليرضا اردوبادي اظهارداشت: شرايط جغرافيايي شهر تهران و بروز حوادث غير مترقبه در شهر، اين ضرورت را ايجاد کرده است که نصب آنتن هاي مخابراتي در شهر با رعايت ضوابط شهرسازي و مهندسي صورت گرفته تا از بروز حوادث احتمالي جلوگيري کند.
وي با بيان اينکه سازمان نظام مهندسي همانطور که بر رعايت ضوابط شهرسازي در ساخت بناهاي شهري نظارت دارد، بايد بر رعايت ضوابط فني و شهرسازي نصب آنتن هاي مخابراتي نيز نظارت کند، تصريح کرد: شهرداري تهران به دنبال تفاهم با سازمان نظام مهندسي در اين رابطه است تا با تدوين ضوابط شهرسازي نصب آنتن ها، شاهد افزايش ايمني و استحکام در نصب آنتن هاي مخابراتي باشيم.
مديرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران اظهارداشت: اينکه يک آنتن يا سايت مخابراتي با چه شرايط شهرسازي و ايمني در شهر نصب شود، بايد از سوي سازمان نظام مهندسي بررسي و پس از تاييد رعايت استانداردها، شهرداري تهران اقدام به ارايه مجوز نصب کند.
وي در پايان تاکيد کرد: توسعه فناوري هاي ارتباطي در سال هاي اخير افزايش نصب آنتن هاي مخابراتي در شهر را به همراه داشته و براي افزايش ايمني شهروندان در شهر، رعايت استانداردهاي ايمني و شهرسازي در نصب اين آنتن ها ضروري است

منبع: آریا

۹ آبان ۹۵
256 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0