فصلنامه شماره ۵۲ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان منتشر شد

کد خبر: 926 تاریخ انتشار: شنبه ۸ آبان ۹۵ - ۵:۴۸ ب.ظ

جلد فصلنامه شماره ۵۲
فهرست فصلنامه شماره ۵۲
افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی – ص ۲
گزارش ویژه – ص ۴
اخبار سازمان مرکزی – ص ۵
تفاهم نامه همکاری آموزشی با معاونت آب و خاک – ص ۹
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی – ص ۱۰
نشست معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و رییس سازمان – ص ۱۱
نشست معاونین آموزش و فن آوری – ص ۱۲
نشست معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی – ص ۱۳
دوره آموزشی کارشناسان صدور پروانه واحدهای گیاهپزشکی – ص ۱۴
راه اندازی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی – ص ۱۵
مراسم تحلیف هفتمین دوره کارشناسان رسمی – ص ۱۶
قوانین و مقررات مصوب مرتبط با کشاورزی – ص ۱۹
تازه های کشاورزی – ص ۲۱
کودهای زیستی مایکوریزی و کشاورزی پایدار – ص ۲۵
مروری بر تاثیرگذاری قندهای مرکب با توجه به نمونه قند ترهالوز – ص ۳۰
ارائه الگوی کارآفرینی در بخش کشاورزی – ص ۳۴
ICT روستایی، رهیافتی گزیداری در جهت توسعه و عمران روستایی – ص ۴۰
جایگاه تکنولوژی مناسب در توسعه پایدار – ص ۴۵
یادگیری خدماتی رویکردی نوین در نظام آموزش عالی کشاورزی – ص ۴۹
بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیر بخش جنگل، مرتع و آبخیزداری – ص ۵۳
کشاورزی و منابع طبیعی در زسانه ها و مطبوعات – ص ۵۹
راهنمای تهیه و ارسال مقاله – ص ۶۳
صفحه انگلیسی – ص ۶۴

پشت جلد فصلنامه

 

منبع: روابط عمومی سازمان

۸ آبان ۹۵
285 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0