دوره آموزشی آشنایی با سازه های گلخانه ای خراسان رضوی

کد خبر: 904 تاریخ انتشار: شنبه ۸ آبان ۹۵ - ۴:۳۰ ب.ظ

ه استحضار اعضاء محترم سازمان می رساند سازمان نظام مهندسی استان در نظر دارد طبق مصوبه شورای آموزشی سازمان، دوره آموزشی آشنایی با سازه های گلخانه ای از سری دوره های مربوط به بازآموزی مشاوران و ناظرین گلخانه و قارچ را با شرایط ذیل برگزار نماید.

الف- دوره مذکور ۱۸ ساعت شامل یکروز آموزش تئوری و دو روز عملی  بوده و در روزهای چهارشنبه۹۵/۰۸/۱۲، پنجشنبه۹۵/۰۸/۱۳ و جمعه ۹۵/۰۸/۱۴ برگزار خواهد شد. 

ب-ساعت تشکیل دوره از ساعت ۸  تا ۱۴ خواهد بود.

ج- هزینه شرکت در دوره مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال (شامل حق التدریس مدرس، پذیرایی و ایاب و ذهاب مربوط به بازدیدها )می باشد که ضرورت دارد به شماره حساب مهرگستر ۴۹۱۷۴۱۸۲۳ به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نزد بانک کشاورزی شعبه میدان راهنمایی واریز و نسبت به ثبت نام و ثبت فیش واریزی در قسمت ثبت نام دوره های آموزشی سایت سازمان اقدام گردد.

***شرکت در دوره آموزشی و نیز شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره ۱۲ از ۲۰ بمنظور صدور گواهینامه آموزشی الزامی است. 

منبع: روابط عمومی سازمان

۸ آبان ۹۵
268 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0